Trymestry dzielą ciążę na okresy czasowe. Są one określone w sposób umowny – nie jesteśmy bowiem w stanie określić dokładnego przebiegu każdej pojedynczej ciąży. Jesteśmy jednak w stanie określić procesy, jakie zachodzą w ciele kobiety w określonych fazach rozwoju płodu. Ciąża dzieli się na trzy trymestry. Pierwszy z nich to okres początkowy, w którym zachodzi najwięcej zmian w ciele kobiety. Występują nudności, zmiany nastrojów, odmienny niż dotąd apetyt, potrzeba częstszego oddawania moczu, bolesność piersi. Zmiany te trwają do około 12 tygodnia ciąży, po którym przychodzi okres wyciszenia i ustabilizowania. Drugi trymestr trwa zwykle od 13 do 26 tygodnia ciąży. W tym czasie wyczuwalne stają się ruchy dziecka, w ciele zachodzą zmiany hormonalne, a serce pompuje więcej krwi. Trzeci trymestr ciąży trwa od jej 27 do 40 tygodnia.