Stridor krtaniowy (świst krtaniowy) to zmiana w formie dźwięku, która powstaje na skutek wibracji drżenia strun oddechowych. Jego przyczynami mogą być obturacja lub zwężenie światła krtani. Wyróżniamy trzy rodzaje stridoru: wdechowy, wydechowy i wdechowo-wydechowy. Najczęściej spotykany jest stridor wdechowy, który świadczy o zatkaniu dróg oddechowych powyżej głośni, co jest skutkiem zapadnięcia się miękkich tkanek gardła. Stridor wydechowy wskazuje na niedrożność w niższych częściach tchawicy i oskrzeli. Natomiast świst wdechowo-wydechowy oznacza obecność obrzęku w okolicy tkanki chrząstki pierścieniowatej, otaczającej tchawicę. Stridor jest problemem, który zazwyczaj dotyczy dzieci, ze względu na odmienną budowę anatomiczną krtani.

Zobacz także: Konsultacja laryngologiczna