Laryngektomia to zabieg laryngologiczny polegający na częściowym lub całkowitym wycięciu krtani.  Stosowany jest zazwyczaj w celu chirurgicznego leczenia raka krtani lub gardła dolnego. Laryngektomia częściowa może zostać przeprowadzona z dojścia zewnętrznego przez rozszczepienie krtani. Wyróżnia się następujące typy operacji częściowych: częściowe lub połowiczne usunięcie krtani, wycięcie fałdu głosowego i nadgłośniowe poziome wycięcie krtani. Laryngektomia całkowita polega na całkowitym wycięciu krtani. Podczas zabiegu górny brzeg tchawicy łączy się ze skórą szyi, przez co powstaje otwór zwany tracheostomą, w którym umieszcza się rurkę tracheotomijną. Usunięcie krtani pozbawia chorego fałdów głosowych, które są istotne dla procesu mowy, jednak nie oznacza to, że pozbawia go możliwości komunikacji językowej.