fbpx
Widok 2/4 50-052 Wrocław PN-PT 09:00-20:00 SO 9:00-15:00 +48 600 095 020

dr n. med. Mateusz Łasecki

radiolog
radiolog
Szczególne zainteresowania: diagnostyka obrazowa nowotworów dzieci i młodzieży ( w szczególności procesy limfoproliferacyjne) oraz diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego. Specjalista w dziedzinie radiologii.

Członek:

Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR),
Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR),
Europejskiego Towarzystwa DIagnostyki Obrazowej Układu Mięśniowo-Szkieletowego (ESSR)
Europejskiego Towarzystwa Radiologii Onkologicznej (ESOI).

Autor książki oraz współautor licznych prac naukowych z zakresu układu mięśniowo-szkieletowego.

Doświadczenie zawodowe:

Lekarz rezydent i doktorant w Zakładzie Radiologi Ogólnej i Pediatrycznej.
Praca dydaktyczna ze studentami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (od 2012 r – w ramach studiów doktoranckich) oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu (rok akademicki 2011/2012 r)

Kursy i szkolenia:

Kursy specjalizacyjne w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Europejski kurs: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego (Wiedeń 2014r.)
Diagnostyka obrazowa serca i naczyń klatki piersiowej (Ossa 2014r)
Uczestnik ESR (European Society of Radiology) w 2012 i 2014r