Dotacje dla Centrum Medycznego ProClinic

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent zakupił jeden środek trwały  w postaci innowacyjnego lasera medycznego, a także zlecić zewnętrznej firmie przeprowadzenie działań związanych z zarządzaniem projektem, w celu wprowadzenia do oferty firmy zarówno jednej nowej usługi jak i dwóch usług udoskonalonych.

Ich wprowadzenie stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, do których zaliczają się kobiety i mężczyźni w różnym wieku, zamieszkujący teren województwa dolnośląskiego, jak i województw ościennych, posiadający ściśle sprecyzowane problemy zdrowotne bądź chcący podnieść komfort i jakość swojego życia poprzez skorzystanie z zabiegów poprawiających wygląd. Efektem zrealizowania projektu jest umocnienie pozycji firmy na rynku, poszerzenie liczby klientów, zwiększenie przychodów, a także wpływ na wzrost innowacyjności Dolnego Śląska.

Firma Proclinic prognozuje, że popyt na dotychczasowe, a także nową i udoskonalone usługi, będzie coraz większy z uwagi na ich innowacyjność, wysoką jakość oraz konkurencyjne ceny.

Projekt dofinansowany z Działania 1.5. “Rozwój produktów i usług w MŚP” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu 252 442,80 pln, w tym wartość dofinansowania 97 927,20 pln.