Lasery frakcyjne są często wykorzystywane do zabiegów regeneracyjnych i odmładzających skórę. Możemy je podzielić na ablacyjne i nieablacyjne. Światło lasera ablacyjnego wnika głęboko w skórę, gdzie jest pochłaniane przez zawartą w komórkach wodę. Następnie woda ulega podgrzaniu i odparowaniu (ablacji). Wydzielone w procesie ciepło uszkadza komórki, w tym komórki kolagenowe. W przypadku laserów nieablacyjnych skóra jest podgrzewana od wewnątrz, bez naruszania warstwy zewnętrznej. Zabiegi frakcyjne charakteryzują się tym, że wiązka lasera oddziałuje tylko na fragment tkanki, tworząc punktowe uszkodzenia (mikrokanaliki). Oznacza to, że terapii nie jest poddawana cała powierzchnia skóry. Pomiędzy naświetlanymi punktami pozostaje znaczna ilość zdrowej, nieuszkodzonej tkanki, która przyczynia się do uruchamiania naturalnych procesów odtwórczych i regeneracyjnych. W efekcie poprawia się napięcie i gęstość skóry, którego przyczyną jest odbudowa i obkurczanie włókien kolagenowych