Mammografia to profilaktyczne badanie piersi w celu wykrycia nowotworu. Jest to najbardziej dokładna i wrażliwa metoda wykrywania zmian – pozwala wykryć nawet milimetrowe guzy. Polega na badaniu gruczołu piersiowego przez użycie niewielkiej dawki promieniowania rentgenowskiego. W trakcie badania wykonuje się serię zdjęć RTG, zwykle po dwa ujęcia każdej piersi. Podczas badania pierś jest umieszczana na stoliku aparatu mammograficznego, a następnie dociskana do aparatu za pomocą przezroczystej płytki. Badanie jest całkowicie bezpieczne i zwykle trwa około 1 minuty. Mammografię zleca się kobietom po 40 roku życia. Osoby w wieku od 40 do 50 roku życia powinny wykonywać to badanie raz na dwa lata, natomiast starsze – raz do roku. Kobiety obciążone ryzykiem nowotworu powinny badać się częściej. Innymi wskazaniami do przeprowadzenia badania są bóle piersi, torbiele, asymetria piersi, wyciek płynu z sutka oraz wciągnięcie brodawki lub skóry.