Cesarskie cięcie (sectio  caesarea) to zabieg chirurgiczny polegający na rozcięciu powłok brzusznych i macicy w celu wyjęcia dziecka z łona matki. Zabieg zazwyczaj wykonuje się, gdy poród naturalny jest niemożliwy. Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wskazaniami do cesarskiego cięcia są m.in.: nieprawidłowe ułożenie główki, nieprawidłowe ułożenie płodu przy trwających skurczach, dystocja szyjkowa, przedwczesne odklejenie łożyska etc. Również stan zdrowia kobiety może uniemożliwiać jej naturalny poród. Cesarskie cięcie wykonuje się w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym. Niekiedy również trzeba wykonać je w narkozie, zwłaszcza gdy zabieg jest nieplanowany, a poród zagraża życiu matki lub dziecka. Podczas cesarskiego cięcia na sali operacyjnej przebywają lekarze, anestezjolog i pielęgniarka. W niektórych klinikach możliwa jest również obecność męża lub partnera pacjentki.

Zobacz także: Ginekolog