252015Nov

Zapytanie Ofertowe

Proclinic
Proclinic

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem realizacji projektu pt. „Wdrożenie specjalistycznych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej w Centrum Medycznym ProClinic” planowanego do dofinansowania w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.1A Rozwój produktów i usług w MŚP- konkursy horyzontalne, Schematu 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. firma PROCLINIC MICHAŁ RYGIEL zaprasza do złożenia oferty na laser medyczny.

Termin składania ofert: do dnia 04.12.2015 r. do godz. 16.00 (w przypadku przesyłki kurierskiej lub pocztowej obowiązuje data wpływu dokumentów do firmy).

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy (załączniki nr 1) oraz Oświadczenie o braku powiązań ( załącznik numer 2) znajdują się w załączeniu.

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 złożone razem z Oświadczeniem o braku powiązań, stanowiącym załącznik nr 2.

Zapytanie Ofertowe nr 1_2015

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego numer 1_2015

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1_2015