Zabiegi chirurgii plastycznej zaliczane są do zabiegów inwazyjnych i mogą nieść ze sobą niewielkie ryzyko powikłań. Przyczyny niepożądanych następstw są różne – ukryte problemy zdrowotne pacjenta, niedostateczny poziom przygotowania i doświadczenia zespołu przeprowadzającego operację, a także nieodpowiednie standardy opieki nad pacjentami. Pierwszym ryzykownym czynnikiem jest narkoza. Lekarz nie zawsze jest w stanie określić reakcję organizmu na ogólne znieczulenie. Niekiedy może ono prowadzić do wystąpienia wykwitów skórnych, rzadziej do paraliżu lub śmierci. Podczas operacji może wystąpić krwotok wewnętrzny lub zewnętrzny. Na skutek operacji powiększenia piersi może nastąpić przemieszczenie lub obrót wszczepionego implantu, co powoduje zmianę kształtu piersi. Zazwyczaj, jednak jest to następstwo nieprzestrzegania przez pacjentkę zaleceń wydanych przez lekarza.